วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552


เซีย ไทยรัฐ

ชื่อ ศักดา แซ่เอียว
เกิด 15 พฤศจิกายน 2497 ในกรุงเทพมหานคร
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (รุ่น 80)
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นทางสู่อาชีพ

2521 - ทำงานที่ นสพ.อาทิตย์รายวัน ตำแหน่งบรรณาธิกรและฝ่ายศิลป์
2522 - เริ่มเขียนการ์ตูนการเมืองจริงจังใน หนังสือสยามนิกรรายสัปดาห์ และ เขียนการ์ตูนในนสพ.พิมพ์พิมพ์ไทยรายวัน
2524 - ทำงานและเขียนการ์ตูนที่ นสพ.มาตุภูมิรายวัน
2530 - ทำงานและเขียนการ์ตูนที่ นสพ.สยามรัฐรายสัปดาห์, นสพ.สยามรัฐรายวัน
2533 - ได้รับเชิญจากยูซิสไปสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษวิชาวาดภาพการ์ตูน และภาพล้อที่คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534 - เขียนการ์ตูนใน นสพ.บ้านเมือง
2535 - เขียนการ์ตูนใน นสพ.ไทยไฟแนนเชี่ยล และ นสพ.สถานการณ์
2536 - เขียนการ์ตูนใน นสพ.ไทยรัฐ
2539 - ร่วมงาน "นิทรรศการการ์ตูนเอเชีย ครั้งที่ 2" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2541 - เป็นอุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย
2544 - ร่วมประชุม " Workshop on the Development of ASEAN Cartoon Characters for the Promotion of ASEAN" ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
2546 - รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"ประจำปี 2546 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเยาวชน
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
2551 - ร่วมงาน "THAILAND FESTIVAL 2008" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- รับรางวัล "นักบริหารการศึกษาดีเด่น ปี 2551" จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
กิจกรรม
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดอบรมการวาดการ์ตูนแก่ครู เยาวชน และผู้สนใจ อาทิ
- สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
- ค่ายศิลปะ Art for All
- โรงไฟฟ้าราชบุรี
- บมจ. ซี.พี.ออลล์
- สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
- สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ศูนย์การค้า MBK เซ็นเตอร์
ฯลฯ
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือการ์ตูน การวาดการ์ตูนและระบายสี ซึ่งจัดโดยภาครัฐและเอกชน อาทิ
- สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
- 7 Book Awards
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท นานมี จำกัด
- บริษัท รักลูก จำกัด
- บริษัท UIP จำกัด
- บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- TAM กระทรวง ICT
- สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
- สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ฯลฯ